Du kan skrive dit barn ind i en københavnsk folkeskole og fritidsinstitution fra

mandag den 5. november til søndag den 25. november 2018

Du skriver dit barn ind på https://www.kk.dk/skoleindskrivning

Her afgiver du dine ønsker til skole, og om du ønsker en plads til dit barn på en fritidsinstitution.

https://www.kk.dk/skoleindskrivning kan du se, hvilken (distrikts)skole dit barn hører til ved at indtaste jeres (barnets) adresse.

Du kan også se, hvilken fritidsinstitution, der er tilknyttet skolen.

Dit barn er altid sikret en plads på jeres distriktsskole.

Du skal bruge dit NemID for at kunne skrive dit barn ind. Har du ikke NemID, skal du kontakte os på skolen,

så hjælper vi dig videre.