Du kan skrive dit barn ind i skole og fritidsinstitution fra

mandag den 6. november 2017 kl. 9.00 til søndag den 26. november 2017kl. 24

Du skriver dit barn ind på www.kk.dk/skoleindskrivning.  Her skal du afgive dine ønsker til en skole i Københavns

Kommune, og om du ønsker en plads til dit barn på den fritidsinstitution, der er tilknyttet skolen. Du skal bruge dit NemID

for at kunne skrive dit barn ind. Har du ikke NemID, skal du henvende dig personligt til et af Københavns

borgerservicecentre, som kan give dig et NemID og hjælpe dig med indskrivningen.