Holbergskolens formål   

... er i samarbejde med elever og forældre at skabe en skole, der er præget af ansvarlighed og engagement, tolerance og humør

Holbergskolen skal være...

  • en skole, hvor boglige, praktiske og musiske aktiviteter, faglighed og tværfaglighed, den enkelte og fællesskabet, tryghed og udfordringer anerkendes som vigtige sider i dannelsen af livsduelige mennesker
  • en skole, hvor eleverne kan tilegne sig færdigheder, opnå selvstændighed og handlekraft og dermed blive i stand til at skabe sig et meningsfyldt liv
  • en skole, der er åben mod den øvrige verden – lokalt, på landsplan og internationalt
  • en skole, der er i bevægelse, søger nye veje og sætter sig mål, men som også har rødder og traditioner